<div align="center"><h1>Beskidzka Strona Kolejowa - sterowanie ruchem kolejowym, wagony towarowe, linia 117 i inne</h1><br><h3>Strona o tematyce kolejowej - sterowanie ruchem kolejowym, symulator nastawni, galeria zdjżć z okolic Bielska Białej, linia 117, wagony towarowe.</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kontrakt-bhp.com.pl/paul/kolej/">http://www.kontrakt-bhp.com.pl/paul/kolej/</a></div>